Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Biriminde hazırlanarak iskan raporu sunulan inşaat ruhsatı verilmektedir. İskan raporu